Power Cup 2019

Täytä alle Power Cuppiin osallistuvan pelaajan tiedot

Majoittuminen *
Matka *

Täytä alle Power Cuppiin osallistuvan pelaajan tiedot (jos perheestä osallistuu kaksi pelaajaa)

Majoittuminen
Matka

Täytä alle Power Cuppiin osallistuvan huoltajan tiedot. 

Myös lapset, jotka eivät ole pelaamassa ilmoitetaan huoltajina

Majoittuminen
Matka
Saapuminen Rovaniemelle

Täytä alle Power Cuppiin osallistuvan huoltajan tiedot (jos perheestä osallistuu kaksi huoltajaa)

Myös lapset, jotka eivät ole pelaamassa ilmoitetaan huoltajina

Majoittuminen
Matka
Saapuminen Rovaniemelle

Täytä alle Power Cuppiin osallistuvan huoltajan tiedot (jos perheestä osallistuu kolme huoltajaa)

Myös lapset, jotka eivät ole pelaamassa ilmoitetaan huoltajina

Majoittuminen
Matka
Saapuminen Rovaniemelle

Kirjoita tähän sähköpostiosoite, johon haluat kaikki Power Cuppiin liittyvän infon

Nuoren pelaajan ilmoittautuminen Power Cuppiin

Vuonna 2008 tai sen jälkeen syntyneellä pelaajalla täytyy olla mukana huoltaja mukana siten, että kahta pelaajaa kohti on vähintään yksi huoltaja. Voit toimia itse lapsesi huoltajana tai sopia toisen pelaajan huoltajan kanssa oman lapsesi huoltajana toimimisesta. Huoltajat yöpyvät lasten kanssa samassa paikassa.

Nuoren pelaajan ilmoittautuminen *