Jäsenmaksun suuruus 

15 € 

Ainaisjäsenmaksu 120 € (jäsenmaksu koko loppuiäksi) 

Kaikilta seuran toimintaan osallistuvilta peritään jäsenmaksu.

Jäseneksi liittymällä pääset vaikuttamaan seuran toimintaan. Voit tehdä ehdotuksia seuran kehittämiseksi ja voit tulla valituksi seuran johtokuntaan tai erilaisiin työryhmiin.