Liikkkarit

LIIKKAREISSA harjoitellaan monipuolisesti liikunnan eri perustaitoja hauskojen liikuntaleikkien parissa sekä kokeillaan eri liikuntalajeja.

Ryhmässä opitut monipuoliset motoriset taidot ovat hyvä pohja monenlaisen liikuntaharrastuksen aloittamiseen myöhemmin.